เรื่องของ PEAR

PEAR ย่อมาจาก PHP Extension and Application Repository เป็นที่เก็บรวบรวม component ของ PHP ที่ใช้กันบ่อยๆ และมีประโยชน์ ซึ่งผมได้นำมาลองใช้งานแล้วก็ช่วยให้เขียนโปรแกรมได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นมากๆ เลย คิดว่าคงจะหยิบขึ้นมาเขียนสักวัน

บทความแนะนำเกี่ยวกับ PEAR

Getting Started with PEAR – PHP’s Low Hanging Fruit
PEAR Website
ฟังก์ชันที่ผมใช้งานอยู่ในตอนนี้

Date()
ใช้หาวันและเวลาปัจจุบันในรูปแบบต่างๆ
$date->getDate( $format_constant = DATE_FORMAT_ISO )
(รายละเอียดการใช้งาน http://www.modem-help.co.uk/help/diary20040326.html)

Text_Password()
ใช้สำหรับสร้าง password ขึ้นมาในรูปแบบต่างๆ
http://pear.php.net/manual/en/package.text.text-password.php

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *