Network ของคุณเร็วแค่ไหน?

ถ้าสงสัยก็ลองเข้าไปทดสอบดูได้ที่ http://speedtest.net/

ADSL ที่ผมใช้ไป New York

410621573.png

ทดสอบไปที่ Singapore
41068854.png
ช่วงนี้ ISP ของผมปล่อยผีครับ 😉

2 thoughts on “Network ของคุณเร็วแค่ไหน?”

  1. ขอรบกวนถามหน่อยครับ
    ใช้ MU wordpress ทำไมเปลี่ยนธีมล้ว
    คนอื่นเข้าเว็บไม่ได้นอกจาก login
    ขอบคุณครับ

  2. เท่าที่ผมทราบมา ก็คือ ธีมของ mu จะต้องใช้ของมันเฉพาะนะครับ ธีมของ wordpress ธรรมดาก็พอจะใช้ได้บ้าง แต่เนื่องจาก mu เป็น multiuser ก็จะส่งผลให้การทำงานบางอย่างเพี้ยนไปบ้างครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *