จำนวนโดเมน .com/.net/.org etc

domain-list.png

ข้อมูลจากที่ http://www.dailychanges.com/

และเว็บที่มีประโยชน์เกี่ยวกับโดเมน
http://www.domaintools.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *