WordPress 2.1 – “Ella”

ถ้าหากคุณสงสัยว่า WordPress คืออะไร พูดง่ายๆ มันโปรแกรมเว็บบล็อกที่ผมใช้งานอยู่นี่แหละครับ เวอร์ชันนี้มีอะไรที่ได้พัฒนาและปรับปรุงใหม่พอสมควร ซึ่งผมก็ได้ upgrade เป็นเวอร์ชันใหม่ที่ชื่อว่า “Ella” เรียบร้อยแล้ว

แต่ยังไม่ได้ตรวจสอบเลยว่า plugins ทั้งหลายที่ใช้งานอยู่ ยังปกติดีหรือเปล่า ซึ่งคุณ Maria Langer ได้เขียนเรื่องเกี่ยวกับ Dealing with Plugin Compatibility ไว้แล้วครับ ผมคงจะต้องตามเข้าไปอ่านวันหลัง 🙂

เพิ่มเติม:
http://codex.wordpress.org/Plugins/Plugin_Compatibility/2.1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *