กลับไปหน้าที่แล้ว

วิธีการที่จะทำให้ script กลับไปหน้าที่แล้วหลังจากทำงานเสร็จคือใช้ $_SERVER[‘HTTP_REFERER’] ครับ

<?php

// Somethint here

// Redirect back to previous page
$previous = $_SERVER['HTTP_REFERER'];
header("location:$previous");
exit;
?>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *