พระราชดำรัส พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒ วันพุธที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับไม่เป็นทางการ)  ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ เป็นเวลาที่เราควรจะระลึกถึง … อ่านต่อ …

พระราชดำรัส

การมีเสรีภาพนั้นเป็นของดีอย่างยิ่ง แต่เมื่อจะใช้ จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและความรับผิดชอบมิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่น ที่เขามีอยู่เท่าเทียมกัน ทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นป … อ่านต่อ …

ส.ค.ส. ๒๕๕๑ พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยเนื่องใน โอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๑ (Video) ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๑ แล้ว ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนา … อ่านต่อ …

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ – พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ Video version | Audio version | Text version ที่มา: http://kanchanapisek.or.th/

ความลับในหลวง ที่ชาวไทยอยากรู้

รองราชเลขาธิการเผยความลับในหลวงที่คนไทยอยากรู้ จากพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี งานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ … อ่านต่อ …

ในหลวงมีพระบรมราชานุญาตให้ผันน้ำเข้าที่ดินส่วนพระองค์ สกัดน้ำท่วมกรุงเทพฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชานุญาตให้ผันน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าที่ดินส่วนพระองค์ ที่ทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งผลทำให้ชาวบ้านอีกหลายทุ่งอนุญาตให้ผันน้ำเข้าด้วย กรมชลฯ เผ … อ่านต่อ …

คณะแพทย์เผยพระอาการ “ในหลวง” ดีขึ้นตามลำดับ เตรียมเสด็จฯ กลับวันนี้

สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 18 คณะแพทย์เผยผลการถวายการรักษาพระปิฐิกัณฐกัฐิ (กระดูกสันหลัง) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประสบผลสำเร็จ พระอาการดีขึ้นเป็นลำดับ และกำลังพระกล้ามเนื้อดีขึ้นเร็วกว่า … อ่านต่อ …

ในหลวงพระราชทานสิ่งของแก่ประชาชน

ในหลวงทรงเป็นห่วงประชาชนที่รอเข้าเฝ้าที่โรงพยาบาลศิริราช โดยได้พระราชทานผลิตภัณฑ์จากโครงการจิตรลดา เช่น นมอัดเม็ดและขนม ทำให้ประชาชนที่ได้รับสิ่งของพระราชทานรู้สึกปราบปลื้มใจเป็นอันมาก นอกจากนี้พระองค … อ่านต่อ …

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่องการถวายรักษาพระปิฐิกัณฐกัฐิ (กระดูกสันหลัง) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับที่ 3

หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประทับอยู่ในห้องพักฟื้นเพื่อคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสังเกตพระอาการอย่างใกล้ชิดแล้ว ปรากฎว่าพระอาการดีขึ้นตามลำดับ คณะแพทย์จึงขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระรา … อ่านต่อ …