ลืม password ของ root!

วิธีการเปลี่ยน password ให้ทำตามนี้ 4.4 Losing Your Root Password If for some reason you lose your root password you can change it by following these steps: 1) Reboot your machine. 2) From GNOME, log out, and choose the reboot option. Or from the login screen, click ‘System’ then ‘Reboot’. From console mode, press Ctrl-Atl-Del (which in … อ่านต่อ …

Postfix TLS Support

คำอธิบายจาก http://www.postfix.org/TLS_README.html “Transport Layer Security (TLS, formerly called SSL) provides certificate-based authentication and encrypted sessions. An encrypted session protects the information that is transmitted with SMTP mail or with SASL authentication.” ผมได้ทดลองติดตั้งแล้วก็พบว่าใช้งานได้ สำหรับคนใจร้อนให้ scroll เลื่อนลงไปด้านล่างจะพบ Getting started, quick and dirty ครับ แต่สำหรับคนที่ใช้ CentOS มีคนเขียน tutorial เจ๋งๆ ไว้ที่ http://www.howtoforge.com/perfect_setup_centos_4.4_p5 ผมทดลองดูแล้วก็ไม่มีปัญหา แต่สำหรับคนที่ใช้ คำสั่ง fixup protocal smtp 25 … อ่านต่อ …

วิธีการติดตั้ง Chrooted DNS Server (BIND9)

วิธีการติดตั้ง chrooted dns server สำหรับ CentOS yum install bind-chroot  chmod 755 /var/named/ chmod 775 /var/named/chroot/ chmod 775 /var/named/chroot/var/ chmod 775 /var/named/chroot/var/named/ chmod 775 /var/named/chroot/var/run/ chmod 777 /var/named/chroot/var/run/named/ cd /var/named/chroot/var/named/ ln -s ../../ chroot chkconfig –levels 235 named on /etc/init.d/named start ที่มา: http://www.howtoforge.com/perfect_setup_centos_4.4_p4

Monitor A System With Sysstat (CentOS)

Sysstat เป็นโปรแกรมที่ช่วยเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ performance ของเครื่อง และบันทึกลงข้อมูลเก็บไว้เรียกดูได้ วิธีการติดตั้ง sysstat yum intstall sysstat หลังจากติดตั้งแล้วจะต้องปล่อยให้ชุดโปรแกรมของ sysstat ทำการเก็บข้อมูลไประยะหนึ่งก่อนจึงจะเรียกดูข้อมูลได้ โดยในชุด rpm ของ sysstat จะมีการติดตั้ง cron เพื่อให้สั่งทำงานทุก 10 นาที อยู่ที่ /etc/cron.d/sysstat ภายในไฟล์นี้มีข้อมูลคือ # run system activity accounting tool every 10 minutes */10 * * * * root /usr/lib/sa/sa1 1 1 # generate a daily summary of process accounting at 23:53 53 23 … อ่านต่อ …