domain name Archive

อนุมัติโดเมนใหม่หลายพันชื่อ

รอพบกับ .pepsi อยากโก้กว่านั้นต้องลอง .bangkok หน่วยงานกลางรับจดทะเบียนชื่อเวบไซต์ อนุมัติโดเมนใหม่หลายพันชื่อ ครอบคลุมตั้งแต่ .paris จนถึง .pepsi กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์ : การอนุมัติดังกล่าว ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์อินเทอร์เน็ต ปัจจุบัน ชื่อโดเมนจะถูกจำกัดอยู่ในกลุ่มของชื่อบนๆ ที่ประกอบด้วย ชื่อประเทศ 240 ประเทศ และคำทั่วไปอีกประมาณ 20 สกุล เช่น .com, .net, .org, .gov, .edu และ .aero เป็นที่คาดหวังว่า การปรับปรุงโดเมนเนมใหม่จะพลิกโฉมการค้นหา และการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต รวมถึงแก้ปัญหาโดเมนปัจจุบันที่จะหมดสต็อกภายในปี 2554 โดยผู้ใช้เวบไซต์กว่า 1.3 พันล้านคน …

Domain name and Web hosting

อ่านบล็อกของคุณ Rachanont เรื่อง “How to have yourname.com blog”  แล้วก็ทำให้นึกถึงการทำเว็บว่าจริงๆ แล้วมีองค์ประกอบอะไรบ้าง  จากมุมมองของผมนั้น คิดว่าน่าแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ชื่อโดเมน (Domain name) พื้นที่เก็บข้อมูลของเว็บ (Web hosting) ข้อมูลของเว็บ (Web content) ในแต่ละส่วนก็มีความสำคัญในตัวเอง  เช่นหากพูดถึงชื่อโดเมนแล้วก็จะพบว่ามีบทความมากมายที่เขียนแนะนำว่าลักษณะของชื่อโดเมนที่ดีควรเป็นอย่างไร เช่น ไม่ควรจะยาวเกินไป ไม่ทำให้สับสน จำง่าย เป็นต้น  ชื่อโดเมนที่สื่อถึงเนื้อหาของเว็บเองก็จะมีข้อได้เปรียบมากมาย  ไม่เช่นนั้นคงไม่มีการประมูลขายชื่อโดเมนราคาเป็นล้านๆ   แม้กระทั่งข้อพิพาทการแย่งชิงสิทธิ์ในการครอบครอง หรือการขู่กรรโชคทรัพย์โดยใช้ชื่อโดเมนก็มีเกิดขึ้นมาแล้ว ไม่เว้นแม้แต่ในประเทศไทย พื้นที่เก็บข้อมูลของเว็บนั้นก็คือ พื้นที่ในฮาร์ดดิสก์ของเซิร์ฟเวอร์ (มักจะเรียกเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการชนิดนี้ว่า เว็บเซิร์ฟเวอร์) หรือเครื่องคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย ซึ่งเราจะนำเอาข้อมูลของเว็บเราเข้าไปเก็บไว้  เพื่อให้ใครต่อใครมาเปิดอ่านนั่นเอง ดังนั้นขนาดของพื้นที่และข้อมูลของเว็บก็จะต้องสัมพันธ์กัน  …