แชร์ไดเรกทอรีระหว่าง Linux กับ Mac OS X

ผมติดตั้ง CentOS linux 5.5 ใน parallels virtual machine แล้วหาทางส่งไฟล์ระหว่างกัน วิธีการหนึ่งที่สามารถทำได้คือผ่าน samba ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ครับ ติดตั้ง samba ใน linux ด้วยคำสั่ง #yum install samba … อ่านต่อ …

สั่ง Yum ผ่าน proxy

เมื่อต้องทำการ update package ด้วยคำสั่ง yum  และต้องกำหนดให้ผ่าน proxy  นั้นสามารถใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อกำหนดให้ผ่าน proxy #export http_proxy=http://username:password@proxy:8080 หลังจากนั้นจึงใช้คำสั … อ่านต่อ …