mailing list Archive

การย้าย Mailman: ติดตั้งโดยใช้ rpm package(ภาค 2)

สืบต่อจากเรื่อง การย้าย Mailman และปรับแต่งให้รองรับภาษาไทย ก่อนหน้านี้  วันนี้ระบบ mailing list มีปัญหาหลังจากการ upgrade OS โดยอีเมลอะไรก็ตามที่ส่งเข้า mailing list จะหายสาบสูญไปเลย โดยไม่มีอีเมลแจ้งบอกทั้งผู้ส่งและ moderator ผมตรวจสอบดูแล้วก็หาสาเหตุไม่พบ และได้ลองทำการติดตั้งใหม่อีกครั้ง ปัญหาก็ยังไม่หายไป  ก็เลยตัดสินใจใช้ rpm package ติดตั้ง ด้วยคำสั่ง # yum install mailman หลังจากติดตั้งแล้วพบว่า โครงสร้างไดเรกทอรีของ mailman กระจายอยู่ตามที่ต่างๆ ได้แก่ /usr/lib/mailman เก็บตัวโปรแกรมหลักและไฟล์ที่ใช้ปรับแต่งระบบ /var/lib/mailman เก็บข้อมูลของ mailing list ต่างๆ /etc/mailman …

การย้าย Mailman และปรับแต่งให้รองรับภาษาไทย

Mailman เป็น mailing list ที่มีระบบบริหารจัดการสมาชิกผ่านทางเว็บเพจ  ระบบตรวจสอบอีเมลเข้ามาใน list  ระบบ archive และอื่นๆ อีกมากมาย  (อ่านเพิ่มเติมที่นี่)   วิธีการติดตั้งเองมีความยุ่งยากในระดับหนึ่ง เพราะต้องวุ่นวายกับสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์ต่างๆ  แต่ผู้พัฒนาได้เขียนวิธีการติดตั้งไว้ค่อนข้างละเอียด  เพียงทำตามไปทีละขั้นตอนก็สามารถติดตั้งใช้งานได้ สำหรับเรื่องภาษาไทยนั้น  ก่อนหน้านี้ในเวอร์ชัน 2.1.x จะไม่สามารถส่งภาษาไทยได้  เพราะเมื่อส่งอีเมลที่มีภาษาไทยปนอยู่ด้วยแล้ว  อีเมลนั้นจะหายเงียบไปเลย  แต่ในเวอร์ชัน 2.1.9 ขณะที่เขียนเรื่องนี้สามารถส่งอีเมลเป็นภาษาไทยได้แล้ว สำหรับโจทย์ที่ผมเจอก็คือ ผมจำเป็นต้องย้าย mailig list ไปไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เครื่องใหม่  ซึ่งวิธีการที่ผมดำเนินการมีดังนี้ ติดตั้ง Mailman ในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ตามปกติ  พร้อมทดสอบว่าใช้งานได้จริง ผมใช้คำสั่ง configuration ดังนี้ ./configure --prefix=/home/mailman …