name server Archive

Domain name and Web hosting

อ่านบล็อกของคุณ Rachanont เรื่อง “How to have yourname.com blog”  แล้วก็ทำให้นึกถึงการทำเว็บว่าจริงๆ แล้วมีองค์ประกอบอะไรบ้าง  จากมุมมองของผมนั้น คิดว่าน่าแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ชื่อโดเมน (Domain name) พื้นที่เก็บข้อมูลของเว็บ (Web hosting) ข้อมูลของเว็บ (Web content) ในแต่ละส่วนก็มีความสำคัญในตัวเอง  เช่นหากพูดถึงชื่อโดเมนแล้วก็จะพบว่ามีบทความมากมายที่เขียนแนะนำว่าลักษณะของชื่อโดเมนที่ดีควรเป็นอย่างไร เช่น ไม่ควรจะยาวเกินไป ไม่ทำให้สับสน จำง่าย เป็นต้น  ชื่อโดเมนที่สื่อถึงเนื้อหาของเว็บเองก็จะมีข้อได้เปรียบมากมาย  ไม่เช่นนั้นคงไม่มีการประมูลขายชื่อโดเมนราคาเป็นล้านๆ   แม้กระทั่งข้อพิพาทการแย่งชิงสิทธิ์ในการครอบครอง หรือการขู่กรรโชคทรัพย์โดยใช้ชื่อโดเมนก็มีเกิดขึ้นมาแล้ว ไม่เว้นแม้แต่ในประเทศไทย พื้นที่เก็บข้อมูลของเว็บนั้นก็คือ พื้นที่ในฮาร์ดดิสก์ของเซิร์ฟเวอร์ (มักจะเรียกเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการชนิดนี้ว่า เว็บเซิร์ฟเวอร์) หรือเครื่องคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย ซึ่งเราจะนำเอาข้อมูลของเว็บเราเข้าไปเก็บไว้  เพื่อให้ใครต่อใครมาเปิดอ่านนั่นเอง ดังนั้นขนาดของพื้นที่และข้อมูลของเว็บก็จะต้องสัมพันธ์กัน  …

วิธีการติดตั้ง Chrooted DNS Server (BIND9)

วิธีการติดตั้ง chrooted dns server สำหรับ CentOS yum install bind-chroot  chmod 755 /var/named/ chmod 775 /var/named/chroot/ chmod 775 /var/named/chroot/var/ chmod 775 /var/named/chroot/var/named/ chmod 775 /var/named/chroot/var/run/ chmod 777 /var/named/chroot/var/run/named/ cd /var/named/chroot/var/named/ ln -s ../../ chroot chkconfig –levels 235 named on /etc/init.d/named start …

Offsite DNS Server

ผมทำการเพิ่ม dns server ของที่ทำงานอีกตัวโดยให้อยู่คนละ network เพื่อช่วยเพิ่มความมั่นคงให้กับระบบเครือข่าย ผมดำเนินการทุกอย่างให้เรียบร้อยตั้งแต่ติดตั้ง bind และ config ให้เป็น slave ทดสอบและตรวจสอบข้อมูลทุกอย่าง จากนั้นจึงแจ้งไปที่ admin เพื่อให้เขาทำการเพิ่ม NS Record ให้กับ dns ตัวใหม่ สมมติว่าซับโดเมนของที่ทำงานผมคือ XYZ (ตัวอย่าง address ก็คือ www.XYZ.abc.ac.th) DNS ของผมก็จะรับผิดชอบ อะไรก็ตามที่อยู่ภายใต้ XYZ.abc.ac.th ผมต้องแจ้ง admin ที่ดูแล abc.ac.th เพื่อให้เขาเพิ่ม NS Record ของ XYZ …