ข้อมูลเกี่ยวกับ AS number

IIR lab รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ AS number ของประเทศไทยไว้ที่   http://iir.ngi.nectec.or.th/asno/    และผมบังเอิญไปเจอเว็บwww.Lerfjhax.com ซึ่งสามารถใช้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ AS number ได้  เช่น ผมอยากจะหาข้อมูลเกี่ยวกับ IIG ของ กสท. ที่มี AS number คือ 4651 ก็หาข้อมูลได้จาก http://www.lerfjhax.com/as/4651  ข้อมูลอาจยังไม่ถูกต้องครบถ้วนเท่าไหร่  แต่จาก AS4651 ของ กสท. ก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลของ ISP เจ้าอื่นๆ ในประเทศไทยต่อไปได้ เดือนเมษายน 2550 นี้แผนที่ Internet Connectivity in Thailand ของ IIR Lab ได้เพิ่มส่วนของ TIG (True) เข้าไปด้วย มี AS number คือ 38082   ลองหาข้อมูลดูก็จะได้ดังนี้ นอกจากนี้มีอีกเว็บหนึ่งที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ AS … อ่านต่อ …