Sony? Oh no!

จากประสบการณ์การทำแผ่นไดรเวอร์หายของผม  ทำให้ผมรู้ว่าแผ่นไดรเวอร์นั้นมีความสำคัญและสร้างความเดือดร้อนให้ได้ขนาดไหนถ้ามันหายไป   นอกจากนี้ผมพบว่าระบบการจัดเก็บแผ่นไดรเวอร์ต่างๆ ของผมเองยังไม่ดีนัก  เพร … อ่านต่อ …

Sony? No more!

โดยปกติผมจะเก็บรักษาแผ่นของไดรเวอร์ของอุปกรณ์ต่างๆ แยกไว้อย่างดี   แต่คราวผมหาแผ่นไดรเวอร์ของกล้อง Handycam ของ Sony ไม่เจอ   หายังไงก็ไม่เจอ  ของหายมันก็คือของหาย  นึกยังไงก็นึกไม่ออกว่ามันหายไปได้ยั … อ่านต่อ …