WordPress 2.3 มาแล้ว

ผม upgrade เป็น WordPress 2.3 (Dexter) แล้ว  เวอร์ชันใหม่นี้มีอะไรบ้าง  ก็คงมีคนพูดถึงมากมายแล้ว   แต่ขอพูดถึงการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจไว้หน่อยครับ Native tagging support  มีระบบ tag  เพิ่มเติมจาก cate … อ่านต่อ …

โครงสร้าง Theme ของ WordPress

สักวันหนึ่งจะลองนั่งเขียน Theme ของ wordress เองครับ บังเอิญไปเจอเว็บที่เขียนอธิบายไฟล์ต่างๆ ของ theme ไว้ที่นี่ Anatomy of a WordPress Theme style.css – The main stylesheet. This must be includ … อ่านต่อ …