Universiade Archive

24th Universiade 2007 – การติดตั้งอุปกรณ์และเดินสายเครือข่ายเน็ตเวิร์ค (3)

เดินสายเครือข่ายเพิ่มเติมในห้องผู้จัดการสนาม เดิมทีนั้นห้องผู้จัดการสนามไม่ได้ขอให้ติดตั้งเน็ตเวิร์คไว้  ทำให้ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้  ซึ่งการขอให้มีการเดินสายเพิ่มเติมภายหลังนั้นดูเหมือนจะเป็นเรื่องยากมาก  เพราะลำพังแค่ตามเก็บงานที่คั่งค้างอยู่ของแต่ละสนามนั้น  ก็ทำให้ทีมงานของ IT ส่วนกลางแทบจะไม่เป็นอันกินอันนอนแล้ว  เมื่อผมได้โอกาสเจอกับทีมงานที่มาติดตั้งโทรศัพท์  ก็เลยขอให้เขาเดินสายแลนจากห้อง Doping ไปยังห้องผู้จัดการสนามให้ด้วย  ซึ่งเขาก็ยอมทำให้  แต่ผมก็ได้เห็นความลำบากยุ่งยากพอสมควร  เพราะต้องเปิดฝ้าปีนบันไดเดินสายทะลุผ่านห้องต่างๆ หลายห้องกว่าจะมาถึงห้องผู้จัดการสนาม ประเด็นของการเดินสายเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนผังของเน็ตเวิร์คนั้น  สำหรับที่ Main Stadium นั้นถือว่ามีปัญหาน้อยมาก ในขณะที่บางสนามแข่งขันมีการปรับเปลี่ยนรื้อสายหรือเดินสายเพิ่มเติม ในลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้ออกแบบไว้  ทำให้ทีมงาน IT ส่วนกลางต้องเสียเวลาในการทำงานมากขึ้นไปอีก สกอร์บอร์ดทะเลาะกัน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกครั้งนี้ ได้ว่าจ้าง บริษัท Swiss Timing มาเก็บข้อมูลสถิติและผลการแข่งขัน  ซึ่งในสัญญานั้นบริษัทได้นำเอาสกอร์บอร์ดของตัวเองมาใช้ในการรายงานผลการแข่งขันด้วย  เจ้าหน้าที่ของ Swiss Timing กำลังตรวจสอบการทำงานของสกอร์บอร์ดที่เพิ่งจะประกอบเสร็จ การติดตั้งสกอร์บอร์ดนั้นในช่วงแรกทำท่าจะมีปัญหา เพราะชิ้นส่วนต่างๆ ของสกอร์บอร์ดมีน้ำหนักมากและอาจต้องใช้รถฟอร์คลิฟท์มาช่วยยกขึ้นไปประกอบ  …

24th Universiade 2007 – การติดตั้งอุปกรณ์และเดินสายเครือข่ายเน็ตเวิร์ค (2)

 โครงสร้างเครือข่ายที่ Main Stadium มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากภาพข้างบนจะเห็นว่ามี Cisco 3560G เป็นสวิทช์หลักที่เชื่อมต่อยังเครือข่ายกลางที่อาคารสังคมศาสตร์ และจากสวิทช์หลักก็จะกระจายไปยังส่วนต่างๆ ภายใน Main Stadium ผ่านทางสวิทช์ Cisco 2950 อีก 8 ตัว ซึ่งถูกนำมากองไว้ในห้องควบคุม  (ภายหลังได้นำมาเพิ่มอีก 1 ตัว เพราะพอร์ตของ Cisco 3560G ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน) ซึ่งเอาเข้าจริงๆ แล้วผมใช้เพียงแค่ 6 ตัวเท่านั้น อีก 3 ตัวที่จะต้องถูกนำไปติดตั้งที่ห้องตรวจสารต้องห้าม (Doping Control) ห้องเทคนิคกรีฑา (TIC) และรถถ่ายทอดสดนั้น ผมไม่ได้นำไปทำการติดตั้ง แต่ใช้วิธีการลากสายสวิทช์หลักที่ห้องควบคุมไปโดยตรง  สาเหตุที่ไม่ได้ทำตามแบบนั้น  เพราะไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อน  …

24th Universiade 2007 – การติดตั้งอุปกรณ์และเดินสายเครือข่ายเน็ตเวิร์ค (1)

อำนาจหน้าที่ของ IT Manager  ในการประชุมครั้งหนึ่งที่ สกอ. ผมได้รับคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจำสนามแข่งขัน  ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในเอกสารดังนี้ ผมได้ทำเกือบทุกข้อ  อย่างข้อ 4) ไม่นึกว่าจะได้ทำก็ได้ทำ  ส่วนข้อ 5)  6) และ 7)  ไม่เคยได้ทำเลย  เพราะลำพังแค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็ไม่มีเวลาแล้ว  และไม่แน่ใจว่าแจ้งไปแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรหรือไม่  สิ่งที่ปฏิบัติเมื่ออยู่หน้างานและเกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบก็คือแจ้งเจ้าหน้าที่ IT ส่วนกลางโดยตรง  เพราะต้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน จากอำนาจหน้าที่จะเห็นว่ามีคำว่า “ประสานงาน” ปนอยู่หลายข้อด้วยกัน  ซึ่งหน้าที่ส่วนใหญ่ก่อนการแข่งขันก็จะเป็นการประสานงานกับ IT ส่วนกลางกับ Swiss Timing/MSL เป็นหลัก  แต่ในการประสานงานก็เป็นไปตามมีตามเกิด  และบางครั้งก็ต้องอาศัยโชคเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ปัญหาใหญ่ในการทำงาน  ปัญหาใหญ่ในการทำงานครั้งนี้เป็นเรื่องการประสานงาน  เพราะผมต้องทำหน้าที่ประสานงานกับส่วนต่างๆ  แต่กลับได้รับข้อมูลต่างๆ มาน้อยมาก  ว่าจะต้องทำอะไรอย่างไร  …

IT Manager @ TU Main Stadium

Universiade 2007 ได้ผ่านไปแล้ว  ผมพยายามจะเขียนเรียบเรียงประสบการณ์ที่ตัวเองได้พบเจอในช่วงการทำงานเป็นอาสาสมัคร  เพื่อบันทึกไว้เตือนความจำว่าได้พบเจอเรื่องราวอะไรบ้าง  ความตั้งใจเริ่มแรกนั้น  ผมตั้งใจว่าจะบันทึกการทำงานแบบวันต่อวัน  แต่ก็ไม่สามารถทำได้  เพราะเหนื่อยมากจนไม่มีเวลาเขียน  ผมขอย้อนกลับไปเล่าเรื่องราวตั้งแต่แรกเริ่มก่อน  ผมเป็นอาสาสมัครกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศที่ Main Stadium  แต่ละสนามแข่งขันต่างๆ ของธรรมศาสตร์จะมีอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่จากธรรมศาสตร์เป็นอาสาสมัครทำงานในตำแหน่งเดียวกันนี้   ซึ่งที่จริงนั้นผมทราบในเบื้องต้นว่าจะได้เป็น IT Manager ที่สนามซอฟท์บอล  แต่เกิดการเปลี่ยนแปลงกระทันหันในวินาทีสุดท้าย   ผมได้รับแจ้งอย่างกระทันหันประมาณ 9 โมงเช้าในวันหนึ่งปลายเดือนกรกฎาคมว่าผมได้รับมอบหมายให้เป็น IT Manager ประจำ Main Statdiun และในเวลา 9.30 น. (อีกครึ่งชั่วโมง) จะมีประชุมที่ Main Stadium  และให้ผมเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย  โครงสร้างองค์กรที่ Main Stadium จะมีผู้จัดการสนาม (Venue …

อาสาสมัครกีฬาม.โลก

วันหยุดยาวที่ผ่านมานั้น อาสาสมัครซึ่งเป็นนักศึกษาและทีมงานฝ่าย ICT ของการแข่งขันกีฬาม.โลก ไม่ได้หยุดไปกับเขาด้วย  เพราะมีการประชุมเพื่ออธิบายเกี่ยวกับโครงสร้าง IT ทั้งหมดของการแข่งขัน  เพราะส่วนหนึ่งของอาสาสมัครจะต้องไปช่วยตามสถานที่แข่งขันต่างๆ   ซึ่งจะมีทั้งช่วยงาน แก้ปัญหา IT ทั่วไป  และช่วยกรอกข้อมูลผลการแข่งขัน (Data entry) ขณะที่อาสาสมัครกำลังรับการอบรม  ผมก็ต้องไปสังเกตการณ์ด้วย  เพราะจะต้องมีอาสาสมัครส่วนหนึ่งที่ต้องมาทำงานภายใต้การควบคุมของผม  อาสาสมัครทั้งหมดเป็นนักศึกษามาจากสถาบันต่างๆ  ในห้องนั้นประมาณ 300 คน  ซึ่งเป็นธรรมดาที่มีทั้งใส่ใจและไม่ใส่ใจสิ่งที่ผู้บรรยายกำลังอธิบายให้ฟัง แล้วในที่สุดผมก็ได้ตัวอาสาสมัครช่วยงาน IT ทั่วไปมาทั้งหมด 7 คน  เรียนอยู่สาย IT 2 คน  เรียนสาขาวิทยาศาสตร์สถิติ 4 คน และอีก 1 คนเรียน JC  จากการสอบถามพื้นความรู้เกี่ยวกับ …