แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่องการถวายรักษาพระปิฐิกัณฐกัฐิ (กระดูกสันหลัง) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับที่ 3

king9_2.jpg

king9.jpg

หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประทับอยู่ในห้องพักฟื้นเพื่อคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสังเกตพระอาการอย่างใกล้ชิดแล้ว ปรากฎว่าพระอาการดีขึ้นตามลำดับ คณะแพทย์จึงขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินกลับมาประทับ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ เมื่อเวลา 22 นาฬิกา 24 นาที จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง
20 กรกฎาคม 2549

ขอให้ในหลวงทรงหายจากพระประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ว ต้องขอขอบคุณทีมแพทย์จาก รพ.ศิริราชที่ถวายการรักษาแก่พระองค์ท่านอย่างสุดฝีมือด้วยครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *