ในหลวงพระราชทานสิ่งของแก่ประชาชน

ในหลวงทรงเป็นห่วงประชาชนที่รอเข้าเฝ้าที่โรงพยาบาลศิริราช โดยได้พระราชทานผลิตภัณฑ์จากโครงการจิตรลดา เช่น นมอัดเม็ดและขนม ทำให้ประชาชนที่ได้รับสิ่งของพระราชทานรู้สึกปราบปลื้มใจเป็นอันมาก

นอกจากนี้พระองค์ยังทรงเป็นห่วงเหตุการณ์ในจังหวัดที่ถูกน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ โดยได้ให้สำนักพระราชวังแจ้งไปยังอธิบดีกรมชลประทาน ให้รายงานสถานการณ์น้ำท่วมให้พระองค์ทรงทราบเป็นระยะๆ ด้วย

พระองค์ทรงเป็นห่วงประชาชน แม้ว่าพระองค์ยังทรงประทับรักษาพระองค์อยู่ในโรงพยาบาล

ขอจรงทรงพระเจริญ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *