คณะแพทย์เผยพระอาการ “ในหลวง” ดีขึ้นตามลำดับ เตรียมเสด็จฯ กลับวันนี้

king9-2.jpg

king9-1.jpg

สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 18 คณะแพทย์เผยผลการถวายการรักษาพระปิฐิกัณฐกัฐิ (กระดูกสันหลัง) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประสบผลสำเร็จ พระอาการดีขึ้นเป็นลำดับ และกำลังพระกล้ามเนื้อดีขึ้นเร็วกว่าที่คาดหมายไว้ เป็นที่พอใจของคณะแพทย์ สามารถที่จะเสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงพยาบาลศิริราช กลับไประทับพักฟื้นที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ได้ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พุทธศักราช 2549

วันนี้ (3 สิงหาคม ) เวลา 24.00 น. สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง การถวายการรักษาพระปิฐิกัณฐกัฐิ (กระดูกสันหลัง) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับที่ 18 ความว่า

ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมาประทับแรม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พุทธศักราช 2549 เพื่อทรงรักษาพระปิฐิกัณฐกัฐิ (กระดูกสันหลัง) ด้วยการผ่าตัดขยายช่องทางเดินประสาทของพระปิฐิกัณฐกัฐิ ระดับบั้นพระองค์ โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ เพื่อแก้ไขการกดทับประสาทที่แยกออกจากไขสันหลัง อันเป็นสาเหตุทำให้กล้ามเนื้อพระเพลา(ขา) อ่อนแรง ซึ่งสำนักพระราชวังได้แถลงการณ์ให้ทราบมาโดยตลอดนั้น คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานว่า การผ่าตัดประสบผลสำเร็จ พระอาการดีขึ้นเป็นลำดับ และกำลังพระกล้ามเนื้อดีขึ้นเร็วกว่าที่คาดหมายไว้ เป็นที่พอใจของคณะแพทย์ สามารถที่จะเสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงพยาบาลศิริราช กลับไประทับพักฟื้นที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิตได้ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พุทธศักราช 2549 ในการนี้ คณะแพทย์ได้ขอพระราชทานให้ทรงบริหารพระกล้ามเนื้อ เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ และขอพระราชทานถวายตรวจติดตามเป็นระยะ จนกว่าพระกล้ามเนื้อจะแข็งแรงเต็มที่ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควร กับขอพระราชทานให้ทรงงดพระราชกิจไว้ระยะหนึ่ง

อนึ่ง ในระหว่างที่ทรงพระประชวร ปรากฏว่ามีพระบรมวงศานุวงศ์ พระประมุข พระราชวงศ์ต่างประเทศ คณะทูตานุทูตและผู้แทนกงสุล ชาวต่างประเทศ ทั้งมีถิ่นพำนักในประเทศไทย ทั้งที่เดินทางมาท่องเที่ยว นักบวชศาสนาต่างๆ ตลอดจนข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร และประชาชนทุกหมู่เหล่า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แสดงความห่วงใยในพระอาการประชวร ได้ลงพระนามและลงนามถวายพระพร ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว รวมทั้งได้เฝ้าติดตามข่าวพระอาการประชวรอยู่ ณ โรงพยาบาลศิริราชอย่างใกล้ชิด ซึ่งความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงชื่นชมในความปรารถนาดี ทำให้พระอาการดีขึ้นอย่างรวดเร็ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้เชิญพระราชกระแสขอบพระทัย และทรงขอบใจมาแจ้งให้ทราบทั่วกัน

สำนักพระราชวังจะได้ยุติการออกแถลงการณ์เพียงฉบับนี้ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง

3 สิงหาคม พุทธศักราช 2549

2 thoughts on “คณะแพทย์เผยพระอาการ “ในหลวง” ดีขึ้นตามลำดับ เตรียมเสด็จฯ กลับวันนี้”

  1. 🙂 ขอให้พระเจ้าอยู่หัวทรงพลานามัยแข็งแรงมากๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *