ฟังก์ชันอะไรบ้างของ php ที่ควรระงับการใช้งาน

คำแนะนำจาก http://www.netadmintools.com/art411.html

disable_functions = “dl, phpinfo, shell_exec, passthru, exec, popen, system,
proc_get_status,proc_nice,proc_open,proc_terminate,proc_close”

ส่วนเว็บโฮสติ้งที่ผมใช้อยู่เค้า ยกเลิกฟังก์ชันต่อไปนี้

disable_functions = “system, shell_exec, proc_terminate, proc_open, proc_nice, proc_getstatus, proc_close, passthru, exec, escapeshellcmd, escapeshellarg”

แก้ใน php.ini (เลือกเอาตามใจชอบครับ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *