พระพุทธเจ้าในอินเทอร์เน็ต

ด้วยความอยากรู้อยากเห็นของผมเท่านั้น 

buddha_search.gif

jk_search.gif

Google ไม่ได้บอกอะไรนอกจากจำนวนที่พบโดยประมาณของแต่ละคำที่ผมใช้ในการค้นหา  จำนวนตัวเลขจะมีความหมายมากแค่ไหน ขึ้นอยู่กับคนที่นำไปตีความ

ส่วนผมนั้น อย่างที่บอกไปตอนต้นว่า ผมแค่อยากรู้เฉยๆ

ผมไปเจอบทความทางวิชาการชื่อ “จตุคามรามเทพ กับข้อคิดทางวิชาการ ไม่เชื่อ….ไม่ลบหลู่” ของคุณวรนัย

… จึงนับได้ว่า เทพเจ้า”จัตุคามรามเทพ”ที่ได้ถือกำเนิดขึ้น มิใช่เทพเจ้าในพระพุทธศาสนา แต่เป็นเทพเจ้า mix-up ที่ถูกสร้างขึ้นโดย มีอัตราส่วนของความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู กว่า 70% เป็นศาสนาพุทธสายมหายาน(หลากหลาย) 18 % เป็นศาสนาพุทธสากลที่มีหลักธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเพียง 2 % ส่วนสุดท้ายคือ การถือเรื่องของ animism (ภูติ ผี อำนาจเหนือธรรมชาติ)10 % …

เหตุใดคุณวรนัยจังมีข้อสรุปเช่นนี้  ถ้าอยากรู้ก็ไปอ่านรายละเอียดเอาเองนะครับ

ส่วนผม ก็เหมือนเดิม แค่อยากรู้เฉยๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *