พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ – พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
Video version | Audio version | Text version

ที่มา: http://kanchanapisek.or.th/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *