วิธีการดู log file ของ squid แบบง่ายๆ

วิธีการดู log file ของ squid แบบง่ายๆ

#
#tail -f /var/log/squid/access.log | awk '{print $8,$7,strftime("%c",$1),$3}'
#

อ้างอิงจาก http://www.linuxquestions.org/questions/linux-newbie-8/unix-time-conversion-604263/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *