หออัครศิลปิน

เมื่อวานได้มีโอกาสแวะไปที่หออัครศิลปินมา หลังจากที่ขับรถผ่านป้ายบอกทางไปหอฯ ตั้งหลายรอบจนได้มีโอกาสเหมาะๆ นี่แหละครับ

หออัครศิลปิน “สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นเลิศในศิลปทั้งมวล เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่พสกนิกรและศิลปินทั่วโลก เป็นสถานที่จัดแสดงผลงานด้านศิลปและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของพระองค์ 9 ด้าน คือ ด้านหัตถกรรม ด้านกีฬา ด้านวรรณศิลป์ ด้านจิตรกรรม ด้านถ่ายภาพ ด้านภูมิสถาปัตยกรรม ด้านประติมากรรม ด้านดนตรี และด้านการพระราชนิพนธ์เพลง นอกจากนี้ ยังเป็นที่จัดแสดงประวัติและผลงานอันล้ำค่าของศิลปินแห่งชาติทุกท่านในรูปแบบนิทรรศการภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและถ่ายทอดผลงานและภูมิปัญญาของศิลปินแห่งชาติทั้ง 4 สาขา คือ สาขาวรรณศิลป์ ศิลปการแสดง ทัศนศิลป์ และสถาปัตยกรรม”

“หออัครศิลปิน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2539 ในโครงการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกาญจนาพิเษก ณ บริเวณ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี”

เว็บไซต์ของหออัครศิลปิน

วันที่ผมไปค่อนข้างเงียบเหงามาก อาจเป็นเพราะว่าเป็นวันหยุดยาวหลายวัน เสียดายที่ทางหอฯ ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูป รปภ.ที่ดูแลอธิบายว่าเมื่อก่อนอนุญาตให้ถ่าย แต่ว่าเนื่องจากมีคนถ่ายแล้วเอารูปไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นใครจะถ่ายรูปต้องทำเรื่องมาขออนุญาตเป็นรายๆ ไป

ผมเข้าไปดูข้างในแล้วก็พบผลงานที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีทั้งภาพวาดจาฝีพระหัตซึ่งทางหอฯ ได้จัดแสดงรูปไว้โดยมีการควบคุมอุณหภูมิของรูปภาพไว้ด้วย หอฯ ได้ใช้เซ็นเซอร์เข้ามาช่วยในการแสดง โดยเวลาผมเดินไปใกล้ตัวเซ็นเซอร์จะสั่งให้เปิดไฟและมีคำอธิบายถึงผลงานแต่ละชิ้นของพระองค์ นอกจากนี้ก็ยังมีทีวีและจอระบบสัมผัสอยู่เป็นระยะๆ ด้วย

นอกจากนี้ก็ยังมีห้องแสดงผลงานของศิลปินแห่งชาติในสาขาต่างๆ ได้แก่ สาขาทัศรศิลป์ สาขาศิลปะการแสดง สาขาวรรณศิลป์ ทางหอฯ ได้มีการจัดแสดงผลงานต่างๆ เป็นอย่างดี บรรยากาศก็เหมือนกับการแสดงนิทรรศการศิลปดีๆ นี่เองครับ (แต่เนื่องจากไม่มีใครอยู่ในห้องเลย ผมเดินชมอยู่คนเดียว ก็เสียวๆ เหมือนกัน) ผมเข้าใจว่าหอฯ ได้มีการจัดประชุมสัมนาและกิจกรรมต่างๆ อยู่เป็นระยะๆ ใครว่างๆ ผ่านมาแถวนี้ก็ลองแวะเข้าไปดูหน่อยก็แล้วกันครับ (แผนที่)

เพิ่มเติมอีกนิดว่าที่บริเวณเดียวกันนั้นมี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกาญจนาภิเษก อยู่ด้วยครับ แต่ว่ายังไม่เปิดอย่างเป็นทางการ ถ้าขับรถเข้าไปใกล้ๆ จะเห็นตึกของพิพิธภัณฯ สูงเด่นขึ้นมาเลย แต่ที่น่าเสียดายก็คือ ตัวอาคารดูชำรุดทรุดโทรม เวลาเปิดใช้งานจริงๆ ก็คงต้องมีการซ่อมใหญ่เหมือนกันครับ

1 thought on “หออัครศิลปิน”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *