เรื่องเกี่ยวกับบล็อก (blog)

ผมเขียนบทความลงนิตยสาร Hi-Class ฉบับ 242 วางแผงในเดือนตุลาคมนี้ ในเรื่องที่เกี่ยวกับบล็อก ตอนเขียนก็ search หาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งก็ได้ข้อมูลมาพอสมควร ข้อมูลที่หาเจอมาบางอย่างน่าจะมีประโยชน์ที่จะใช้ต่อในภายหลัง ก็เลยขอสรุปรวมสั้นๆ ไว้ตรงนี้

 • Corporate Blogs list
  เป็นเว็บที่รวบรวมรายชื่อของบริษัทต่างๆ ที่มี corporate blog
 • Corporate Blogging and the CIO
  เป็นบทความที่กล่าวถึงการนำ blog ไปใช้กับองค์กรเป็น coporate blog โดยมีบทสัมภาษณ์ CIO ของบริษัท Sun Microsystems ที่ถือว่าเป็นบริษัทแรกๆ ที่เป็นผู้บุกเบิกนำ blog ไปใช้ โดยเชื่อว่า blog ทำให้ผู้บริหารของบริษัทสามารถที่จะสื่อสารกันได้โดยอิสระ
 • Corporate Blogging Policy
  เป็นการยกตัวอย่าง policy ในการเขียนบล็อกของบริษัทต่างๆ รวมทั้งมี link ไปยัง policy ของบริษัทต่างๆ เช่น Yahoo ด้วย
 • Corporate blog policy compared
  เป็นการนำ policy ของบริษัทต่างๆ ได้แก่ IBM, Yahoo, Hill & Knowlton, Plaxo, Thomas Nelson, Feedster, Groove และ Sun มาเปรียบเทียบกัน ว่า policy ใดที่เหมือนกัน และบริษัทต่างๆ ให้ความสำคัญกับ policy ใดบ้าง
 • Gotoknow.org
  เว็บนี้พลาดไม่ได้ เพราะไม่ควรพลาด เนื่องจากน่าจะเป็นเว็บแรกในไทยที่มีการประยุกต์ใช้บล็อกในการจัดการความรู้ ได้รับการสนับสนุนโดย สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) เข้าไปอ่านแล้วจะได้ความรู้เกี่ยวกับ knowledge management ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *