Internet Usage in Asia

Internet Usage in Asia

ผมนั่งอัพเดตข้อมูลในสไลด์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถิติต่างๆ ของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พบว่าผู้ใช้งานในแถบเอเชียคิดเป็น 33.9 % ของทั้งโลก ประมาณ 327 ล้านคน เฉพาะในแถบเอเชียนั้น ประเทศที่มีผู้ใข้งานอันดับหนึ่งคือ ประเทศจีน คิดเป็น 31.5% ของเอเชีย ประมาณ 103 ล้านคน รองลงมาก็เป็นญี่ปุ่น 23.9% ประมาณ 78 ล้านคน ส่วนอันดับที่สามก็คือ อินเดีย 12.0 % ประมาณ 39.2 ล้านคน

ประเทศไทยของเรานั้นอยู่ในอันดับที่ 8 คิดเป็น 2.6 % หรือประมาณ 8.42 ล้านคน มีอัตราการใช้งานที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี 2000 – 2005 คิดเป็น 266.1%

เพื่อนบ้านของเราคือ ประเทศลาว อยู่ในอันดับที่ 29 คิดเป็น % แล้วได้ 0.0 หรือประมาณ 2 หมื่นกว่าคน ส่วนประเทศพม่า คิดเป็น 0.0 % เหมือนกัน หรือประมาณ 6 หมื่นกว่าคน แต่มีอัตราการใช้งานเพิ่มขึ้นในช่วง 2000 – 2005 ถึง 6,270 % เลยทีเดียว

ืที่มา: http://www.internetworldstats.com/stats3.htm#asia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *