วิธีการบล็อก IP ของ Asianet (True Internet Co.,LTD)

เนื่องจาก True Internet ปล่อยให้มีการส่ง spam ออกมาจากเครือข่าย ซึ่งคิดเป็นประมาณ 40% ของ spam mail ที่ผมได้รับ

ผมใช้ postfix ก็เลยบล็อกโดยใช้ smtpd_client_restrictions ดังนี้

ในไฟล์ main.cf
smtpd_client_restrictions =
check_client_access hash:/etc/postfix/maps/access_client

ในไฟล์ access_client ก็ใส่
revip2.asianet.co.th REJECT
static.asianet.co.th REJECT

เท่านี้ก็จะบล็อกพวก spammer คนไทยได้ระดับหนึ่ง

Jul 17 16:39:43 hostname postfix/smtpd[16733]: NOQUEUE: reject: RCPT from ppp-124.120.132.145.revip2.asianet.co.th[124.120.132.145]: 554

: Client host rejected: Access denied; from=< seo@training.com.th> to=< abc@def.com>
update ผลการบล็อก: ภายใน 1 วัน สามารถบล็อก spam mail จาก True ได้ 460 กว่าฉบับ

1 thought on “วิธีการบล็อก IP ของ Asianet (True Internet Co.,LTD)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *