ร้องเรียน ICT?

สืบเนื่องจากบลอกที่ผมเขียนเรื่อง “เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม?” วันนี้ผมลองเปิดเว็บที่ผมทำ redirect ไว้ คราวนี้ปรากฎหน้าให้ร้องเรียน ICT แทนดวงตากลมโต

ผมจะกรอกแบบฟอร์มแล้วส่งไป บอกตรงๆ ว่าผมไม่มีอะไรกับกระทรวง ICT แต่อยากให้ทำให้สิ่งที่ถูกต้องโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนทั่วไป

ict.png

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *