สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์เรื่องพระอาการประชวรของในหลวง

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง

เรื่อง พระอาการประชวรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2549 เวลา18.19 น. ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระดำเนินออกกำลัง พระวรกาย ณ บริเวณถนนด้านหน้า ของพระตำหนักจิตรดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ทรงสะดุด และล้มลง ทรงยืนขึ้นด้วยพระองค์เอง จากนั้นก็ทรงพระดำเนินกลับขึ้นพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ทรงมีรอยถลอกที่พระฉวี (ผิวหนัง) 3 แห่ง ทรงมีรอยช้ำที่พระปฤษฎางค์ (หลัง) ด้านขวา พระอังสา(ไหล่) มีพระอาการเจ็บปวดพระวรกายขณะทรงเปลี่ยนพระอิริยาบถ และขณะทรงพระดำเนิน คณะแพทย์ได้ถวายเอกซเรย์พบรอยร้าวเล็กน้อยที่พระผาสุกัฐิ (กระดูกซี่โครง) ซี่ที่ 4 ด้านขวา คณะแพทย์ได้ถวายพระโอสถ พระอาการดีขึ้นเป็นลำดับ จึงถวายคำแนะนำให้ทรงพักผ่อนพระวรกายและให้ทรงงดพระราชกิจสักระยะหนึ่ง
จึงแถลงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


สำนักพระราชวัง
8 กรกฎาคม พุทธศักราช 2549

ขอให้พระองค์ทรงหายจากประชวรในเร็ววันด้วยครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *