วิธีการติดตั้ง PHP 5.4 ให้กับ Mac OS X Lion

สามารถดูได้จากที่นี่ http://php-osx.liip.ch/

ติดตั้ง brew ได้จาก http://mxcl.github.com/homebrew/

และสามารถอ่านวิธีการอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่ http://jason.pureconcepts.net/2012/10/install-apache-php-mysql-mac-os-x/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *