วิธีการติดตั้ง PHP 5.4 ให้กับ Mac OS X Lion

สามารถดูได้จากที่นี่ http://php-osx.liip.ch/ ติดตั้ง brew ได้จาก http://mxcl.github.com/homebrew/ และสามารถอ่านวิธีการอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่ http://jason.pureconcepts.net/2012/10/install-apache-php- … อ่านต่อ …

วิธีทำให้ mod_rewrite ทำงานบน Mac OS X Lion

หากใช้งาน Apache ที่มากับ Mac OS X แล้วเกิดปัญหา mod_rewrite ไม่ทำงาน  ให้แก้ไขที่ไฟล์ /etc/apache2/users/username.conf  (แทนที่ username ด้วย username จริงๆ ที่ใช้งานในระบบ)  ให้แก้ไข ที่ AllowOverri … อ่านต่อ …