ขอโม้บ้างนะครับ

ผมอยากจะโม้บ้าง เห็นใครๆ เขาชอบโม้กัน 🙂

รูปภาพของผมได้ลงในคอลัมน์ Grayscale Gallery หนังสือ Hi-Class Vol.24 No.252 2006 หน้าปกเป็นแบบนี้ครับ

Cover

คอลัมน์ Grayscal Gallery อยู่หน้าที่ 98-99 ครับ

อีกหน้าหนึ่งครับ ต้องขอขอบคุณบรรณาธิการหนังสือ Hi-Class ด้วยครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *