มาวัดความดีหรือชั่วของเว็บไซท์กัน

เว็บไซท์ของคุณมีความดีหรือความชั่วอยู่แค่ไหน?

This site is certified 23% EVIL by the Gematriculator This site is certified 77% GOOD by the Gematriculator

ข้างบนนั่นคือของผม แล้วของคุณล่ะ?

http://homokaasu.org/gematriculator/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *