ภาพงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

Server 1Server 2Server 3Server 4 

ภาพดิจิทัลจากสำนักพระราชวัง 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *