วิธีการลบ mailman archives

เมื่อต้องการลบ archives ของ mailing list (mailman) ให้ทำดังนี้

cat /dev/null > archives/private/listname.mbox/listname.mbox
bin/arch --wipe listname

ควรทำการ backup listname.mbox ไว้ป้องกันความผิดพลาดด้วยครับ 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *