เปลี่ยนหน้าตาใหม่กับลองแก้ชื่อเดือน วัน ปี

วันนี้ลองเปลี่ยนหน้าตาของ blog ใหม่ แล้วก็ลองแก้พวกชื่อเดือน วัน ให้เป็นภาษาไทย พร้อมกับปรับแก้ให้เป็นปี พ.ศ. (แก้แค่บางส่วน)

ไฟล์ที่แก้ก็มี
locale.php เพื่อแก้ชื่อเดือนและวัน ไฟล์อยู่ที่ wp-includes
template-functions-general.phps เพื่อแก้ปีพ.ศ. ไฟล์อยู่ที่ wp-includes

ผมแก้ปี ค.ศ. ให้เป็น พ.ศ. ที่แสดงในแต่ละวันได้โดยอาศัยฟังก์ชัน get_the_time() ที่ WordPress มีมาให้

< ?php the_time('j F '); $year = get_the_time('Y'); echo $year+543; the_time(' H:i');?>

รายละเอียดของ Template tags ดูได้จากที่นี่ครับ http://codex.wordpress.org/Template_Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *