แก้ปัญหาข้อความเตือนเวลาเรียก php cli

หากเกิดข้อความเตือนเมื่อเรียกคำสั่ง php แบบ cli (Command line) เช่น

$ /usr/bin/php --help
PHP Warning:  PHP Startup: memcache: Unable to initialize module
 Module compiled with module API=20050922, debug=0, thread-safety=0
 PHP    compiled with module API=20060613, debug=0, thread-safety=0
 These options need to match
 in Unknown on line 0
...

สามารถแก้ปัญหาโดยการใช้ option -n  ซึ่งหมายถึง php จะไม่ไปอ่านค่าต่างๆ ในไฟล์ php.ini   ตัวอย่างการใช้งานเช่น

$ /usr/bin/php --help -n

One Response

  1. caeru 23 August 2011

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *