แก้ปัญหาข้อความเตือนเวลาเรียก php cli

หากเกิดข้อความเตือนเมื่อเรียกคำสั่ง php แบบ cli (Command line) เช่น

$ /usr/bin/php --help
PHP Warning:  PHP Startup: memcache: Unable to initialize module
 Module compiled with module API=20050922, debug=0, thread-safety=0
 PHP    compiled with module API=20060613, debug=0, thread-safety=0
 These options need to match
 in Unknown on line 0
...

สามารถแก้ปัญหาโดยการใช้ option -n  ซึ่งหมายถึง php จะไม่ไปอ่านค่าต่างๆ ในไฟล์ php.ini   ตัวอย่างการใช้งานเช่น

$ /usr/bin/php --help -n

1 thought on “แก้ปัญหาข้อความเตือนเวลาเรียก php cli”

  1. แล้ว ถ้า php ไม่ไปอ่านค่าต่างๆ ในไฟล์ php.ini
    จะส่งผลต่อส่วนอื่นมั้ยครับ และสามารถรัน php แบบ cli (Command line) ได้ตามปกติมั้ยครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *