ทรงมองเห็นอนาคต

“ในโลกนี้อาจมีคนที่มองเห็นอนาคตมากมาย
แต่โลกนี้ มีพระราชาเพียงพระองค์เดียว ที่ทรงมองเห็นอนาคต
ทรงค้นคว้าเรื่องพลังงานทดแทน ในขณะที่น้ำมันยังมีราคาเพียงลิตรละไม่กี่บาท
วันนี้ พลังงานทดแทนที่ทรงริเริ่มไว้ ทำให้ประเทศไทยลดการนำเข้าน้ำมัน ได้ปีละนับพันล้านบาท
เป็นโชคดีของคนไทย เราไม่เพียงแต่มีพระราชาที่ยิ่งใหญ่ เรายังมีพระราชาที่ทรงมีความคิดที่ยิ่งใหญ่อีกด้วย
แนวพระราชดำริของพระองค์ จะเป็นแรงบันดาลใจให้เราคิดไกล และมุ่งมั่นพัฒนาพลังงาน เพื่ออนาคตที่มันคงของไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)”

ppt-kingad.jpg

http://www.adintrend.com/show_ad.php?id=839

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *