Google ถูกไวรัสใช้เป็นเครื่องมือ

ไม่ใช่ google ที่เดียวนะแต่ยังมี Yahoo AltaVista และ Lycos ที่โดนเจ้าไวรัส MyDoom.M และ MyDoom.O เจ้าไวรัสตัวนี้ใช้ search engine ให้เป็นประโยชน์ในการค้นหา email ของผู้ที่มันจะกระจายตัวเองต่อไป โดยใช้โดเมนของผู้ส่งเองเป็นคีย์เวิร์ด คนที่เขียนไวรัสคงเชื่อว่าหากผู้ที่รับ email ได้รับ email จากผู้ส่งที่อยู่ภายใต้โดเมนเดียวกันก็จะทำให้ไวรัสกระจายตัวเองได้ดีขึ้น ซึ่งก็มีผู้เห็นด้วยว่าน่าจะทำให้กระจายตัวได้เร็วจริงๆ แต่เจ้า MyDoom พันธุ์ใหม่นี้แพร่ระบาดได้แค่วันเดียวก็โดนปราบโดยโปรแกรมป้องกันไวรัสต่างๆ

ข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือเจ้า MyDoom ตัวนี้ไม่ได้เกิดมาเพื่อเล่นงาน SCO เหมือนบรรพบุรุษของมันที่เล่นงาน SCO ด้วยวิธีการโจมตีแบบ DDOS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *