พระราชดำรัสของในหลวง

“…….ตลอดระยะเวลา 60 ปี ข้าพเจ้าใครจะกล่าวแก่ทุกท่านว่า การทำนุบำรุงประเทศชาตินั้น มิใช่เป็นหน้าที่ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ หากเป็นภาระความรับผิดชอบของคนไทยทุกคน ที่จะต้องขวนขวายกระทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด เพื่อธำรงรักษาและพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญและผาสุกร่มเย็น ข้าพเจ้าในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งจึงมีภาระหน้าที่เช่นเดียวกันกับคนไทยทั้งมวล…..”

พระราชดำรัสที่ทรงมีต่อบุคคลสำคัญของประเทศไทย และพระราชอาคันตุกะที่เข้าเฝ้าฯ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม (12 มิ.ย.)

อ่านข่าวและดูรูปได้ที่ http://www.thaimonarchy.com/special.php?page_show=bestwish

4 thoughts on “พระราชดำรัสของในหลวง”

  1. ใครทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจาอยู่หัวเคยใด้รับรางวัลอะไรบ้างกรุณาช่วยบอกหน่อยและกรุณาส่งมาตามที่อยู่นี้จะขอบพระคุณมาก

  2. กินใจมากเลยค่ะ ^^ สมแล้วล่ะค่ะที่เป็นที่เคารพของคนไทยทั้งมวล
    และ รวมทั้งดิฉันด้วย

  3. คนเคารพในหลวงนะคับเเต่ผมไม่ชอบพวกที่เวลามีงานเกี่นวกับในหลาวอะ
    จะไปเดินขโมยของอะขอให้มันโดนจับเลยคับ

  4. 🙂 ซึ้งในพระกรุณาธิคุณและดีใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกนาน 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *