แชร์ไดเรกทอรีระหว่าง Linux กับ Mac OS X

ผมติดตั้ง CentOS linux 5.5 ใน parallels virtual machine แล้วหาทางส่งไฟล์ระหว่างกัน วิธีการหนึ่งที่สามารถทำได้คือผ่าน samba ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ครับ

  1. ติดตั้ง samba ใน linux ด้วยคำสั่ง
    #yum install samba
  2. แก้ไขไฟล์ /etc/samba/smb.conf ให้มีเนื้อหาในส่วนของ [homes] เป็น
    [homes]
    comment = Home Directories
    browseable = yes
    writeable = yes
    read only = yes
  3. สั่งให้ samba ทำงานด้วยคำสั่ง
    #/etc/init.d/smb start
  4. กำหนด password ให้ user  โดย user นั้นจะต้องมีจริงในระบบ (local user)
    # smbpasswd -a username
  5. ที่เครื่อง mac เปิด Finder เลือก Go และ Connect to Server
  6. ป้อน smb://หมายเลข ip ของ linux เช่น
    smb://192.168.1.11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *