แชร์ไดเรกทอรีระหว่าง Linux กับ Mac OS X

ผมติดตั้ง CentOS linux 5.5 ใน parallels virtual machine แล้วหาทางส่งไฟล์ระหว่างกัน วิธีการหนึ่งที่สามารถทำได้คือผ่าน samba ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ครับ

 1. ติดตั้ง samba ใน linux ด้วยคำสั่ง
  #yum install samba
 2. แก้ไขไฟล์ /etc/samba/smb.conf ให้มีเนื้อหาในส่วนของ [homes] เป็น
  [homes]
  comment = Home Directories
  browseable = yes
  writeable = yes
  read only = yes
 3. สั่งให้ samba ทำงานด้วยคำสั่ง
  #/etc/init.d/smb start
 4. กำหนด password ให้ user  โดย user นั้นจะต้องมีจริงในระบบ (local user)
  # smbpasswd -a username
 5. ที่เครื่อง mac เปิด Finder เลือก Go และ Connect to Server
 6. ป้อน smb://หมายเลข ip ของ linux เช่น
  smb://192.168.1.11