วิธีการติดตั้ง PHP 5.4 ให้กับ Mac OS X Lion

สามารถดูได้จากที่นี่ http://php-osx.liip.ch/ ติดตั้ง brew ได้จาก http://mxcl.github.com/homebrew/ และสามารถอ่านวิธีการอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่ http://jason.pureconcepts.net/2012/10/install-apache-php-mysql-mac-os-x/

วิธีติดตั้ง Smarty 3.1.7 กับ CodeIgniter 2.1.0

ผมหาทางติดตั้ง  Smarty 3.1.7 เพื่อให้ใช้งานได้กับ CodeIgniter 2.1.0  ได้  โดยมีขั้นดังนี้ ดาวน์โหลดและติดตั้ง CodeIgniter ตามปกติ การติดตั้ง Smarty จะดำเนินการโดยใช้ Ci-Smarty  ที่พัฒนาขึ้นโดยคุณ Dwayne Charrington   ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งลงใน CodeIgniter ในข้อ 1.  แล้วให้ทำการทดสอบว่าสามารถใช้งาน Smarty ได้จริง เนื่องจากในขณะที่เขียนบทความนี้ Smarty ที่ิติดตั้งใน Ci-Smarty เป็นเวอร์ชัน 3.1.1 เราจึงต้องมีการแก้ไขปรับแก้ไฟล์  โดยโครงสร้างไฟล์ของ Ci-Smarty มีดังภาพข้างล่างนี้ เราต้องปรับแก้ 3 ส่วน ตามที่ลูกศรชี้ไว้ ส่วนที่ 1 แก้ไขไฟล์ smarty.php ในไดเรกทอรี config  โดยให้แก้ตัวแปร $config[‘cache_status’] ให้มีค่าเป็น TRUE จากเดิมที่เป็น 1 เนื่องจากในไฟล์ libraries/Smarty.php ตรวจสอบค่า $config[‘cache_status’] … อ่านต่อ …

วิธีทำให้ mod_rewrite ทำงานบน Mac OS X Lion

หากใช้งาน Apache ที่มากับ Mac OS X แล้วเกิดปัญหา mod_rewrite ไม่ทำงาน  ให้แก้ไขที่ไฟล์ /etc/apache2/users/username.conf  (แทนที่ username ด้วย username จริงๆ ที่ใช้งานในระบบ)  ให้แก้ไข ที่ AllowOverride None ให้เป็น AllowOverride All ดังตัวอย่างข้างล่าง <Directory "/Users/username/Sites/"> Options Indexes MultiViews AllowOverride All Order allow,deny Allow from All </Directory> อีกวิธีการหนึ่งสามารถดูได้ที่นี่ http://akrabat.com/php/setting-up-php-mysql-on-os-x-10-7-lion/

เปลี่ยนชื่อ blog ใน wordpress

ผมเปลี่ยนชื่อจาก http://www.diary.in.th/my เป็น http://my.diary.in.th ขั้นตอนการดำเนินการก็ไม่ยาก  เพราะอยู่ใน account เดียวกันแค่สร้าง subdomain เพิ่ม และก็อปปี้ข้อมูลจากไดเรกทอรีเดิมไปที่ใหม่ WordPress ก็ได้ทำเว็บไซต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ด้วย  สามารถทำตามได้เลย http://codex.wordpress.org/Moving_WordPress http://codex.wordpress.org/Changing_The_Site_URL หลังจากย้ายข้อมูลเสร็จก็ใช้ Apache mod rewrite  จัดการให้ลิ้งก์เดิมถูกส่งต่อไปลิ้งใหม่  เช่น http://www.diary.in.th/archives/572 จะถูกส่งต่อไปที่ http://my.diary.in.th/archives/572 โดยอัตโนมัติ ผมเขียนคำสั่งต่อไปนี้ในไฟล์ .htaccess RewriteEngine On Redirect 301 /my http://my.diary.in.th Redirect 301 /archives http://my.diary.in.th/archives

วิธีการติดตั้ง git, gitosis บน CentOS 5

“Git is a free & open source, distributed version control system designed to handle everything from small to very large projects with speed and efficiency.” – http://git-scm.com “Gitosis is a tool which provides access control and remote management for hosted Git repositories. It allows for fine-grained management of read and write access over SSH, without requiring that … อ่านต่อ …

การกำหนดให้ MySQL ใช้ utf-8 เป็นค่า default

การกำหนดให้ MySQL ใช้ utf-8 เป็นค่า default สามารถทำได้โดยการแก้ไข /etc/my.cnf ดังนี้ [client] default-character-set=utf8 [mysql] default-character-set=utf8 [mysqld] default-character-set = utf8 collation-server = utf8_unicode_ci init-connect=’SET NAMES utf8′ character-set-server = utf8

แก้ปัญหาข้อความเตือนเวลาเรียก php cli

หากเกิดข้อความเตือนเมื่อเรียกคำสั่ง php แบบ cli (Command line) เช่น $ /usr/bin/php –help PHP Warning: PHP Startup: memcache: Unable to initialize module Module compiled with module API=20050922, debug=0, thread-safety=0 PHP compiled with module API=20060613, debug=0, thread-safety=0 These options need to match in Unknown on line 0 … สามารถแก้ปัญหาโดยการใช้ option -n  ซึ่งหมายถึง php จะไม่ไปอ่านค่าต่างๆ ในไฟล์ php.ini   ตัวอย่างการใช้งานเช่น $ /usr/bin/php … อ่านต่อ …

Change your Network Card MAC Address on Ubuntu

เมื่อมีการเปลี่ยนเน็ตเวิร์คการ์ด แล้วไม่สามารถ start network service ได้จะต้องแก้ไขไฟล์ /etc/network/interfaces ด้วยคำสั่ง # sudo vi /etc/network/interfaces และให้เพิ่ม MAC address ของการ์ดเข้าไปดังตัวอย่างด้านล่างนี้ auto eth0 iface eth0 inet dhcp hwaddress ether 01:02:03:04:05:06 จากนั้นให้ restart network service sudo /etc/init.d/networking restart

Google URL Shortener

Google เปิดให้บริการ URL Shortener ที่ http://goo.gl เราสามารถสร้างลิ้งก์ได้ทันที่โดยพิมพ์ลิ้งก์ที่ต้องการย่อผ่านเว็บ  ถ้าหากใช้งาน Chrome อยู่แล้ว ก็สามารถติดตั้ง goo.gl URL Shortener ได้จาก http://goo.gl/41Jvi (ดู source ของ extension นี้ได้ที่นี่ http://goo.gl/4pkr3) หากเราต้องการให้มีการเก็บประวัติลิ้งก์่ย่อไว้ด้วย  ก็สามารถได้โดยการล็อกอินโดยใช้ Gmail account โดยนอกจากประวัติลิ้งก็แล้ว เราสามารถดูสถิติการคลิกของลิ้งก์ย่อแต่ละอันได้ด้วย นอกจากนี้หากใช้บริการ Google Apps อยู่แล้ว ก็สามารถสร้าง  URL Shortener ภายใต้ชื่อโดเมนของเราได้ด้วย  เช่น http://link.engr.tu.ac.th/history โดยสามารถติดตั้งได้จาก Google Apps Margetplace ที่ http://goo.gl/kEtso และสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก http://goo.gl/jlDm5