Linux: Centos Kernel panic – not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0)

สั่ง reboot แล้วเครื่องเงียบหายไป  พอไปดูที่ console พบข้อความแจ้ง Kernel panic – not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0) วิธีแก้ขั้นต้นก็ต้องหาทางบูทเครื่องให้ได้ก่อน โดยเลือก kernel เวอร์ชันเก่า ๆ ในระหว่างขั้นตอนการบูทเครื่อง เมื่อลองค้นดูในอินเทอร์เน็ตก็มีหลายคนบอกว่าเป็นปัญหาที่ไฟล์ initramfs ใน /boot ที่มีปัญหาระหว่างการ upgrade kernel วิธีแก้ที่ผมลองทำแล้วสำเร็จเลยคือสั่ง # yum reinstall kernel ตัวอย่างผลลัพธ์ Loaded plugins: fastestmirror, replace Skipping the running kernel: kernel-3.10.0-514.26.2.el7.x86_64 Loading mirror speeds from cached hostfile * base: mirror2.totbb.net … อ่านต่อ …

วิธีการตั้งค่าให้ Postfix เป็น mail server สำรอง

เราสามารถตั้งค่า Postfix  ให้เป็น mail server สำรอง เพื่อรับอีเมลแทนในกรณีที่ mail server  หลักเกิดปัญหา และเมื่อ mail server หลักสามารถใช้งานได้  mail server สำรองก็จะส่งอีเมลไปที่ mail server  หลัก สมมติว่าเรามี mail server  หลักชื่อ mail.diary.in.th แล้วเราต้องการเพิ่ม mail server สำรองชื่อ mail2.diary.in.th เพื่อให้รับอีเมลชั่วคราวในระหว่างที่ mail.diary.in.th มีปัญหา ขั้นแรกต้องเพิ่มค่า MX record ที่ zone file ให้มีค่า mail2.diary.in.th เป็น mail server ที่มีค่า priority มากกว่า mail.diary.in.th diary.in.th 86400 IN MX 10 mail.diary.in.th. diary.in.th … อ่านต่อ …

Downloading an Entire Web Site with wget

If you ever need to download an entire Web site, perhaps for off-line viewing, wget can do the job—for example: $ wget \ –recursive \ –no-clobber \ –page-requisites \ –html-extension \ –convert-links \ –restrict-file-names=windows \ –domains website.org \ –no-parent \ www.website.org/tutorials/html/ This command downloads the Web site www.website.org/tutorials/html/. The options are: –recursive: download the entire Web … อ่านต่อ …

วิธีการติดตั้ง PHP 5.4 ให้กับ Mac OS X Lion

สามารถดูได้จากที่นี่ http://php-osx.liip.ch/ ติดตั้ง brew ได้จาก http://mxcl.github.com/homebrew/ และสามารถอ่านวิธีการอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่ http://jason.pureconcepts.net/2012/10/install-apache-php-mysql-mac-os-x/

วิธีติดตั้ง Smarty 3.1.7 กับ CodeIgniter 2.1.0

ผมหาทางติดตั้ง  Smarty 3.1.7 เพื่อให้ใช้งานได้กับ CodeIgniter 2.1.0  ได้  โดยมีขั้นดังนี้ ดาวน์โหลดและติดตั้ง CodeIgniter ตามปกติ การติดตั้ง Smarty จะดำเนินการโดยใช้ Ci-Smarty  ที่พัฒนาขึ้นโดยคุณ Dwayne Charrington   ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งลงใน CodeIgniter ในข้อ 1.  แล้วให้ทำการทดสอบว่าสามารถใช้งาน Smarty ได้จริง เนื่องจากในขณะที่เขียนบทความนี้ Smarty ที่ิติดตั้งใน Ci-Smarty เป็นเวอร์ชัน 3.1.1 เราจึงต้องมีการแก้ไขปรับแก้ไฟล์  โดยโครงสร้างไฟล์ของ Ci-Smarty มีดังภาพข้างล่างนี้ เราต้องปรับแก้ 3 ส่วน ตามที่ลูกศรชี้ไว้ ส่วนที่ 1 แก้ไขไฟล์ smarty.php ในไดเรกทอรี config  โดยให้แก้ตัวแปร $config[‘cache_status’] ให้มีค่าเป็น TRUE จากเดิมที่เป็น 1 เนื่องจากในไฟล์ libraries/Smarty.php ตรวจสอบค่า $config[‘cache_status’] … อ่านต่อ …

วิธีทำให้ mod_rewrite ทำงานบน Mac OS X Lion

หากใช้งาน Apache ที่มากับ Mac OS X แล้วเกิดปัญหา mod_rewrite ไม่ทำงาน  ให้แก้ไขที่ไฟล์ /etc/apache2/users/username.conf  (แทนที่ username ด้วย username จริงๆ ที่ใช้งานในระบบ)  ให้แก้ไข ที่ AllowOverride None ให้เป็น AllowOverride All ดังตัวอย่างข้างล่าง <Directory "/Users/username/Sites/"> Options Indexes MultiViews AllowOverride All Order allow,deny Allow from All </Directory> อีกวิธีการหนึ่งสามารถดูได้ที่นี่ http://akrabat.com/php/setting-up-php-mysql-on-os-x-10-7-lion/

เปลี่ยนชื่อ blog ใน wordpress

ผมเปลี่ยนชื่อจาก http://www.diary.in.th/my เป็น http://my.diary.in.th ขั้นตอนการดำเนินการก็ไม่ยาก  เพราะอยู่ใน account เดียวกันแค่สร้าง subdomain เพิ่ม และก็อปปี้ข้อมูลจากไดเรกทอรีเดิมไปที่ใหม่ WordPress ก็ได้ทำเว็บไซต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ด้วย  สามารถทำตามได้เลย http://codex.wordpress.org/Moving_WordPress http://codex.wordpress.org/Changing_The_Site_URL หลังจากย้ายข้อมูลเสร็จก็ใช้ Apache mod rewrite  จัดการให้ลิ้งก์เดิมถูกส่งต่อไปลิ้งใหม่  เช่น http://www.diary.in.th/archives/572 จะถูกส่งต่อไปที่ http://my.diary.in.th/archives/572 โดยอัตโนมัติ ผมเขียนคำสั่งต่อไปนี้ในไฟล์ .htaccess RewriteEngine On Redirect 301 /my http://my.diary.in.th Redirect 301 /archives http://my.diary.in.th/archives

วิธีการติดตั้ง git, gitosis บน CentOS 5

“Git is a free & open source, distributed version control system designed to handle everything from small to very large projects with speed and efficiency.” – http://git-scm.com “Gitosis is a tool which provides access control and remote management for hosted Git repositories. It allows for fine-grained management of read and write access over SSH, without requiring that … อ่านต่อ …